The Details | 14 Mart 2023

Medium’a üye olarak yüz binlerce eğitici yazıyı sınırsız görebilirsiniz.

📌 15:30 — Enflasyon

Bugünkü enflasyon verisi sadece önümüzdeki hafta Fed’in faiz kararını değil, Fed’in uzun vadeli politikasına yön verecektir.

Beklentiler olumlu çünkü geçen ayki verilerden düşük (çekirdek aylık hariç). Beklendiği gibi gelirse her ne kadar yolun uzadığının teyit edilmesi anlamına da geleceği için pozitif bir gelişme olmasa da son bir haftadır yaşadığımız sistemsel riskler göz önüne alındığında terse dönen rüzgarın fırtınaya dönüşmesinin şimdilik önüne geçer.

Beklentilerin ve geçen ayki seviyelerin üstünde gelirse eğer Fed ve piyasalar içinden çıkılması çok güç bir döneme gireceklerdir.

--

--

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so